Congrescommissie

CongresCie '19-'20

Lucianne de Man (2018) Penningmeester
Richard Prakken (2018) Actief lid
Philippe Lerou (2012) Voorzitter

De jongste commissie van FSV Fysiek, genaamd de CongresCie , heeft wederom de taak om een geweldig Congres en symposium te organiseren. Elke week eten, drinken, lachen en vergaderen we gezellig samen, om met leuke ideeën het congres van 2018 onvergetelijk te maken.

Contact: congrescie@fsvfysiek.nl

Onze partners