Over Fysiek

Commissiesollicitaties.jpg

FSV Fysiek is op 09-09-2009 van start gegaan als studievereniging van de opleiding fysiotherapie aan de Hanzehogeschool te Groningen. Fysiek bestaat uit het Dagelijks Bestuur, 11 commissies en 1420 leden.

De missie van Fysiek is als volgt verwoord:
A. Het stimuleren van de belangstelling voor en de kennis van de fysiotherapie en haar toepassingen en;
B. Het bevorderen van de contacten tussen haar leden

De vereniging streeft naar de volgende idealen:

  • Het gevoel van saamhorigheid 
  • Openheid en laagdrempeligheid van lidmaatschap 
  • Leerzaamheid en gezelligheid 
  • Inspirerend zijn voor leden 

Het is belangrijk dat iedereen binnen Fysiek zich thuis voelt en de leden zelf kunnen bepalen in welke mate ze betrokken zijn met de vereniging. Daarnaast dient de studievereniging toegankelijk te zijn voor niet leden. Een vereiste hiervoor is de laagdrempeligheid van de activiteiten. De vereniging streeft al vanaf begin van het studiejaar naar een breed scala aan activiteiten. 

Leerzaamheid en gezelligheid zijn twee woorden die gekoppeld worden en die elkaar kunnen verrijken. Tot slot streeft de vereniging ernaar inspirerend te zijn voor de leden. Door middel van het aanbieden van commissie- en bestuursfuncties, kunnen bijvoorbeeld de competenties organiseren en ondernemen individueel worden ontplooid.

Onze partners