Studiecommissie

StuCie_22-23_foto_site.jpg

Wij zijn de stucie, de ‘studie gerelteerde comissie van fysiek. Wij zijn erg trots dat wij onszelf de stucie
mogen noemen. De stucie is namelijk de ALLERLEUKSTE commissie van fysiek.


Onze grutske fryske VO, Tess. Als onze VO denkt Tess nog wel eens het recht te hebben om te laat
te komen, zelfs als de commissie avond geplant staat bij haar thuis… Gelukkig trakteren wij onze
laatkomers op een heerlijke bak en trekt Tess dit graag. Tess is daarnaast de adtkoningin, en drinkt
iedereen eruit. Geloof je ons niet, daag haar uit! Ze is 24/7 in de stad te vinden en weet daarbij ook
niet altijd haar eigen huis te vinden. Om af te sluiten een VO voor onze VO!


Jente is onze seccy, zij is daarbij ook de serieuste van onze groep. Haar smart-doelen van dit jaar zijn
dan ook het trekken van een bak en het trekken van een fles ice. Hier is nog werk aan de winkel.
Jente heeft het geluk het te mogen leren van de beste, Gerben en Tess. Dusssss heb je zin in het
winnen van een bak, daag Jente uit. Jente voert haar taken als seccy erg goed uit.


Emma onze penny, heeft na een jaar commissie eindelijk haar alcoholtolerantie opgebouwd en
geleerd hoe zij een bak moet trekken. Maarrrrrr nu staat een jaar StuCie voor de boeg. Dit wordt een
taaie. Haar mond houden vindt zij nog steeds een opgave. Als zij een aantal bier op heeft is er geen
speld tussen te komen, echter zijn wij hier inmiddels aan gewend. Als penny doet zij prima haar werk
en hier zijn wij erg blij mee


Amelie ons commissie oudste. Deze Duitse is de mama van de groep en houdt deze commissie zover
dit kan in toom. Maar zij is zeker niet vies van een biertje en hier blijft het niet bij één. Met amelie
opstap is dan ook altijd een groot avontuur. Waar je belandt weet je nooit en soms is het een mysterie
waar amelie zelf is.


Tom ons Friese actief lid. Zijn eerste jaar in een commissie, maar dit zou je zeker niet zeggen. Bakken
trekken kan die als de beste, nog niet beter dan Gerben en Tess, maar hij komt er wel. Van de
emmertjes in fust is hij ook niet vies. Samen met Gerben is hij onze actieve leden battle coördinator en
sleept hij ons naar de winst.


Gerben ons ander Friese compagnon. Fryslân boppe is zijn levensmotto en hier is hij trots op. Gerben
is onze regelkoning en regelt erop los. Hij is samen met Tom onze actieve leden battle coördinator.
Gerben regelt alles dus ook de winst!Wil je contact op nemen met de StuCie? Mail dan naar: StuCie@fsvfysiek.nl

StuCie '22-'23

Tess Numan (2021) Voorzitter
Jente van der Wal (2020) Secretaris
Emma Smit (2021) Penningmeester
Amelie Victoria Michels (2020) Actief lid
Tom Wijnia (2021) Actief lid
Gerben-Jelke Gerbrandy (2021) Actief lid

Onze sponsoren