Aanmelding werkgroep Viering 2021

Over dit evenement

Categorie
Sociaal
Vanaf
14 okt. 2020 12:00:00
Tot
28 okt. 2020 20:00:00

Aanmelding werkgroep Viering 2021

*English version below*

Zoals jullie ondertussen weten staat er aankomend jaar een knalfestijn op de planning, namelijk het 12 jarige jubileum van Fysiek! Aangezien dit een hele week vol plezier en drukte wordt zijn wij op zoek naar jou! Voor de Viering zijn er een aantal werkgroepen nodig die ons helpen met organiseren. Denk aan activiteiten regelen, eten en drinken verzorgen en foto’s maken. Deze werkgroepen zijn toegankelijk voor iedereen. Of je nou eerstejaars bent, of al 4 jaar bent afgestudeerd van fysiotherapie, dat maakt niks uit. Reken voor de meeste werkgroepen één vergadering per twee weken, maar meer mag altijd natuurlijk! Hieronder een overzicht van alle werkgroepen:

1.Feest werkgroep: de Feest werkgroep organiseert in 2021 de twee grootste feesten van het jaar! Tijdens de Viering zal er een openings- en een eindfeest worden georganiseerd waarbij alle voetjes van de vloer moeten! Zo’n week moeten we natuurlijk goed beginnen en afsluiten. Dus heb jij een goede smaak voor hitjes en oog voor goede dansjes? Dan is de FeeCie zeker wat voor jou. 

2.Leer werkgroep: de Leer werkgroep is een werkgroep die tijdens de Viering leerzame activiteiten organiseert. Denk aan creatieve workshops zoals potten bakken of juist een kookcursus. Daarnaast kan het ook fysiotherapeutisch gericht zijn. Wil jij graag mensen hun verborgen talenten laten ontdekken? Dan is de LeerCie waar je moet zijn!

3.Festiviteiten werkgroep: de Festiviteiten werkgroep is een werkgroep die een dagje van ontspanning regelt voor de bezige bijen. Deze dag bestaat uit festiviteiten, heerlijke drankjes en chille ligbedjes. Zie het als een dagje aan het strand! Dus wil je hierin je steentje bijdragen? Meld je dan snel aan!  

4. Sportieve werkgroep: met deze naam kun je er moeilijk omheen. De Sportieve werkgroep is verantwoordelijk voor de intensievere beweging van deze week. Voorbeelden zijn een voetbaltoernooi, een 6-kamp, levend tafelvoetbal, alles is mogelijk! Dus lijkt jou het leuk om mensen hard te laten ploeteren en zelf langs de zijlijn te mogen staan? Dan ben je bij de SportCie aan het juiste adres! 

5.Activiteiten werkgroep: de Activiteiten werkgroep is een werkgroep die allerlei activiteiten organiseert. Het gaat vooral om het aanvullen van de week met vette activiteiten voor iedereen. Hierbij kun je denken aan eerstejaarsactiviteiten, alumni-activiteiten etc. Daarnaast krijgt de Activiteiten werkgroep de eer om de ‘ROAD TO THE VIERING’ te organiseren. Dit betekent dat zij door het jaar heen kleine activiteiten, borrels, quizjes etc. gaan organiseren ter ere van de Viering. 

6.Catering werkgroep: het zal je niet verbazen, maar de Catering werkgroep regelt de gehele week de catering van de Viering. Deze werkgroep verzorgt iedereen van lekkere hapjes en drankjes tijdens deze feestweek. Daarnaast zal er een groot diner plaatsvinden. Lijkt het je dus leuk om de hele week aanwezig te zijn op de Viering? Dan zit je bij de Catering werkgroep zeker goed! 

7.Promotie werkgroep: de Promotie werkgroep gaat ervoor zorgen dat wij zoveel mogelijk bezoekers op de Viering krijgen! Zij gaan gedurende het jaar op verschillende manieren de Viering promoten zodat dit fantastische nieuws bij zoveel mogelijk mensen, die verwant zijn met fysiotherapie, terecht komt. Je kunt hierbij denken aan het maken van posters, rondflyeren en natuurlijk het bijhouden van de sociale media.

8.Technische werkgroep: denk je nou, al die activiteiten organiseren en bedenken is niet echt wat voor mij, dan is de Technische werkgroep misschien wel wat! In deze werkgroep hebben we handige Harry’s nodig met het liefst verstand van techniek. Zij zullen grotendeels tijdens de Viering zelf hun rol gaan vervullen. Dit kun je dus zien als een rustige commissie waar minder vergaderingen nodig zijn. Mocht bijvoorbeeld tijdens het feest opeens het licht uitvallen? Staat de Technische werkgroep voor u klaar! Daarnaast is de Technische werkgroep verantwoordelijk voor de muzikale sfeer gedurende de dagen. Het is altijd goed om tijdens activiteiten een achtergrond muziekje te hebben. Dus mocht je het bijvoorbeeld leuk vinden om zelf plaatjes te draaien, dan staat deze werkgroep op je lijf geschreven! 

9.Redactie werkgroep: een werkgroep die tijdens zo’n fenomenale week absoluut niet mag ontbreken is de Redactie werkgroep! Zij zijn namelijk verantwoordelijk voor al het beeldmateriaal tijdens de Viering. Zij mogen tijdens de week overal leuke, mooie en grappige plaatjes schieten. Daarnaast mag jij je creativiteit loslaten op de aftermovie! Verder is de Redactie werkgroep verantwoordelijk voor updates gedurende het jaar. Past dit in jou plaatje? Meld je dan aan voor deze werkgroep! 

Spreekt dit je nou aan of wil je liever nog wat meer duidelijkheid? Stuur dan een mail voor 28 oktober naar viercie@fsvfysiek.nl

Zet in de mail je naam, of je student of alumni bent, in welke werkgroepen je geïnteresseerd bent en je telefoonnummer. Wij zullen je vervolgens uitnodigen voor een kennismakingsgesprek! Mocht het nu nog niet goed uitkomen, maar wil je ons wel graag helpen die week? Mail ons dan voor meer informatie!

 

*English*

As you all know, there is going to be a big event upcoming year: the 12th anniversary of Fysiek! Since this will be a whole week full of fun and work, we are looking for you! For the Viering, a number of working groups are needed to help us organize. Examples are arranging activities, providing food and drinks and taking photos. These working groups are open to everyone. Whether you are a freshman of already graduated couple years ago, that doesn’t matter! Count for most working groups one meeting every two weeks.

1. Feest working group: the Feest working group will organize the two biggest parties in 2021! There will be one on the beginning and one in the end of the Viering. We have to start and end this week well, right?  So, do you have a good taste for hits and an eye for good dances? Then the Feest working group is definitely something for you.

2. Leer working group: the Leer working group is a working group that organizes educational activities during the Viering. Think of creative workshops such as baking pots or a cooking course. In addition, it can also be physiotherapeutically oriented. Would you like to let people discover their hidden talents? Then the LeerCie is where you need to be!

3. Festiviteiten working group: the Festiviteiten working group is a working group that arranges a day of relaxation for the busy bees. This day consists of festivities, delicious drinks and relaxing sunbeds. Think of it as a day at the beach! So, do you want to contribute to this working group? Then sign up quickly!

4. Sportieve working group: the name says it all! The Sportieve working group is responsible for the more intensive exercises this week. Examples are a football tournament, a 6-camp, anything is possible! So do you think it would be nice to let people work hard while you are standing on the sidelines? Then you’ve come to the right place at the Sportieve working group!

5. Activiteiten working group: the Activiteiten working group is a working group that organizes all kinds of activities. It is mainly about supplementing the week with cool activities for everyone. You can think of first-year activities, alumni-activities, etc. Besides, the Activiteiten working group has the honor of organizing the ‘ROAD TO THE VIERING’. This means that they will organize small activities, drinks, quizzes etc. throughout the year.

6. Catering working group: it won’t be suprising, but the Catering working group arranges the catering for the Viering. This working group provides everyone with tasty snacks and drinks during this party week. In addition, there will be a large dinner! Would you like to be present at the Viering all week long? Then you are definitely in the right place at the Catering working group!

7. Promotie working group: the Promotie working group will ensure that we get as many visitors as possible at the Viering! They will promote the Viering in various ways throughout the year. In this way this fantastic news reaches as many people as possible related to phsyiotherapy. Examples are making posters and taking care of the social media.

8. Technische working group: if you think organizing all those activities is not something that suits you, the Technische working group might be something for you! In this workgroup we need handy people with knowledge of technology. They will play their part during the Viering, and less in the weeks before. For example, if the light suddenly turn off during the party, the Technische working group will be ready for you! In addition, the Technische working group is responsible for a good atmosphere with nice music during the day. So, if you like to play your own music, then this workgroup is made for you!

9. Redactie working group: a working group that can’t  be missed during such a phenomenal week is the Redactie working group! They are responsible for all the visual material during the Viering. They are allowed to shoot nice, beautiful and funny pictures everywhere during the week. Besides, you can put your creativity in the aftermovie! The Redactie working group is also responsible for updates during the year. Does this fit in your picture? Sign up!

If you are interested or if you need more information, you can mail to viercie@fsvfysiek.nl. You can send an e-mail from 14th till 28th of October. You should include your name, whether you are a student or a worker, which working group you are interested in and your telephone number. We will invite you for an introduction meeting! If it doesn’t work out right now, but you do want to help us that week? Mail us for more information.

 

Onze partners