Studentenpanel

51_image.jpg

Het studentenpanel is een groepering voor en door studenten en richt zicht op collectieve feedback vanuit de studenten. Deze feedback kan gaan over diverse zaken zoals het curriculum,  onderwijscultuur, faciliteiten en eigenlijk al het andere dat in verband staat met de opleiding tot fysiotherapeut aan de Hanzehogeschool.

Het studentenpanel verzamelt, analyseert en objectiveert deze informatie alvorens deze in een algemene vergadering kenbaar te maken bij het teammanagement. Tijdens deze algemene vergaderingen is er ruimte voor discussies en uitwisselingen van gedachten.  
Het studentenpanel heeft de volgende doelen als omschreven in haar missie: 

  • De kwaliteit van onderwijs ondersteunen, waarborgen en kunnen beïnvloeden door middel van collectieve feedback vanuit de studenten
  • Mee denken aan ontwikkelingen en oplossingen


Vragen, tips en feedback over het panel of onderwijs?
Neem gerust contact met ons op: studentenpanel.fysio@org.hanze.nl

Onze sponsoren